Aktualności

Spotkanie koordynatorów klastrów w Chorzowie

W dniu 29. maja bieżącego roku w Chorzowie odbyło się spotkanie koordynatorów klastrów, które miało na celu podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania klastrami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędowi Marszałkowskiemu Miasta Katowice i klastrów. Przeprowadzone dyskusje były niezwykle pomocne dla przedstawicieli klastrów starających się o uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Według badań Benchmarking klastrów 2018 r. różnice wynikające ze stopnia rozwoju pomiędzy grupą najlepiej działających klastrów posiadających status Krajowych Klastrów Kluczowych, a resztą, znacznie się pogłębiają. Należy więc podjąć działania systemowe, które pomogłyby wzmocnić sposób ich działania poprzez promocję standardów zarządzania klastrem. Nie należy zapominać, że nie tylko umiejętność uzyskania dostępu do kapitału może stanowić o przewadze konkurencyjnej na rynku, ale przede wszystkim wiedza, kompetencje oraz sposób zarządzania organizacją sieciową.

W trakcie spotkań przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówili m.in. bieżące działania podejmowane na rzecz klastrów, przybliżyli standardy zarządzania klastrem oraz wskazali dobre praktyki. Przedstawiciele urzędów marszałkowskich przedstawili informacje na temat planowanych działań na poziomie regionalnym.

Na >>STRONIE PARPu<<  znajdują się interesujące materiały do pobrania związane z zagadnieniami omawianymi podczas spotkania.